Vítáme vás na stránkách

EDD - ELEKTRONICKÉ DODÁVKY DOKUMENTŮ

Služba Ústavu vědeckých informací UK 2.LF a FN Motol

pro vyzvedávání  objednaných požadavků

Znak UK 2.LFZnak ÚVI

                   

Uživatelské jméno:   Heslo:

 
Pro přidělení uživatelského jména a hesla kontaktujte administrátora tel.: 22443 9143.

Pro objednání MVS a MMVS kontaktujte paní Kafríkovou tel.: 22443 5841 nebo paní Hanušovou tel.: 22443 5844,

 v době od Po-Čt:  9.°°-16.°°, Pá: 9.°°-14.30.

Můžete také použít naše www formuláře pro objednání MVS  pro knihovny a pro zaměstnance 2.LF a FN Motol.

Upozorňujeme, že po telefonické domluvě lze pro jednotlivce zaslat objednaný dokument i na e-mailovou adresu.

Při používání služeb tohoto serveru je potřeba dodržovat všechna níže uvedená pravidla !!!

 

!!! Pravidla pro používání serveru !!!

1. Objednaný dokument si můžete pouze vytisknout a dále jen kopírovat pro vlastní potřebu nebo pro oprávněné uživatele v přiměřeném množství.
Zavazujete se, že nebudete žádným způsobem pracovat s elektronickou podobou dokumentu.

2. Objednané dokumenty si ve vlastním zájmu vyzvedněte co nejdříve, minimálně ještě před tím než si objednáte nové MVS.

3. Po vyzvednutí objednaných dokumentů si tyto dokumenty ze svých složek smažte.

4. Pokud tak neučiníte, budou složky průběžně po 14 dnech mazány automaticky.

5. Při jakémkoliv technickém problému kontaktujte prosím administrátora.

© ÚVI, 2003